Перевезення вантажу на особливих умовах

Відповідно до вимог пункту 29 Правил  приймання вантажів до перевезення: «У разі неможливості перевезення окремих вантажів за умовами Правил перевезення їх здійснюється відповідно до статті 63 Статуту залізниць України на особливих умовах, які розробляються вантажовідправником і погоджуються Укрзалізницею. Заява про перевезення вантажу на особливих умовах з доданими до неї проектом умов перевезення, стандартами (технічними умовами) на вантаж та згодою одержувача на таке перевезення надається відправником до Укрзалізниці не пізніше одного місяця до передбаченої дати відправлення вантажу. Укрзалізниця в 20-денний строк розглядає надані умови перевезення і погоджує їх або відмовляє в їх погодженні, про що повідомляє відправника в порядку, визначеному договором про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення  та надані залізницею послуги, форма якого наведена в додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів. У разі погодження Укрзалізницею особливих умов перевезення з відправником (одержувачем) укладається договір про організацію перевезень вантажу на особливих умовах».

Для укладення  додаткової угоди «Про перевезення вантажів на особливих умовах», відповідно до отриманих дозволів АТ «Укрзалізниця», вантажовласнику необхідно звернутися листом в службу комерційної роботи та маркетингу регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою:

79007 м. Львів; вул. Гоголя,1; факс: 032-226-52-98, Е-mail: MO@railway.lviv.ua; контактні телефони: 032-226-37-17, 032-226-37-19, 032-226-46-20.

Лист-звернення повинен містити наступну інформацію : 

 • номер та дата договору «Про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом» (чотирьох значний код відправника/одержувача);
 • назва вантажу (код ЄТСНВ);
 • рід рухомого складу;
 • вид пакування (умови транспортування)
 • умови розміщення вантажу (МТУ на вимогу);
 • станція відправлення (код);
 • станція призначення (код);
 • період на який буде укладатися додаткова угода «Про перевезення вантажів на особливих умовах»;
 • поштова та юридична адреси підприємства;
 • банківські реквізити підприємства;
 • контактні телефони виконавців;
 • про особу (ПІБ) та на підставі якого документу буде підписувати додаткову угоду «Про перевезення вантажів на особливих умовах» (у випадку підписання на підставі довіреності необхідно додавати копію цієї довіреності);
 • гарантію оплати договірного тарифу відповідно до вимог пункту 23 розділу 2 Тарифного керівництва №1 з підвищенням тарифу за перевезення вантажу на особливих умовах;
 • відправник повинен надати письмову згоду одержувача на приймання вантажу на зазначених у додатковій угоді «Про перевезення вантажів на особливих умовах»

Відповідно до статті 63 Статуту залізниць України у виняткових випадках, коли через особливі обставини перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням правил перевезення вантажів, може встановлюватись порядок перевезення таких вантажів на особливих умовах, які розробляються вантажовідправником і погоджуються перевізником та одержувачем.
З метою дотримання вимог Статуту залізниць України та Правил перевезення вантажів, зокрема: Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу, Правил перевезення вантажів навалом і насипом та Правил перевезення наливних вантажів надається роз’яснення окремих норм та положень зазначених вище документів.

1. Перевезення вантажів у вагонах відкритого типу здійснюється відповідно до Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу.
Відповідно до пункту 1 цих Правил у вагонах відкритого типу (на платформах, у напіввагонах і т. ін.) допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку до цих правил. Кам’яне вугілля, кокс, торф, руда і рудні концентрати, мінеральні будівельні матеріали (глина, щебінь тощо) перевозяться, як правило, у напіввагонах.
Вантажі, пойменовані та не пойменовані в додатку до цих правил, можуть перевозитись у вагонах відкритого типу в разі застосування відправниками засобів пакування (м’які контейнери, спеціалізовані контейнери, ящики та інші засоби упаковки або тари, маса брутто яких більше 500 кг) або навалом/насипом з використанням вагонного вкладиша, якщо такий спосіб перевезення допускається стандартом або технічними умовами на продукцію.
Перевезення у вагонах відкритого типу небезпечних вантажів допускається у випадках, передбачених Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.
Разом з цим, пунктом 2 цих правил передбачено, що на прохання відправника залізниця може дозволити перевезення у вагонах відкритого типу вантажів (крім небезпечних), не пойменованих у додатку до цих правил, за згодою одержувача на таке перевезення. У такому разі відправник зобов’язаний підготувати і завантажити вантаж так, щоб забезпечувалась його схоронність при перевезенні. У графі 50 «Відмітки відправника» накладної відправник повинен зробити відмітку: «Перевезення у відкритому вагоні з одержувачем узгоджено».
При цьому, відповідно до статті 111 Статуту залізниць України, залізниця звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу, якщо недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок дії природних причин, пов’язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі.
Отже, оскільки умовами правил передбачено здійснення таких перевезень, такі перевезення здійснюються без застосування особливих умов.

2. Перевезення безпечних вантажів навалом/насипом здійснюється відповідно до Правил перевезення вантажів навалом і насипом.
Так, відповідно до пункту 1.1 цих правил вантажі, які можуть перевозитись навалом і насипом, зазначені в додатку 1.
При цьому, відповідно до пункту 1.2 цих правил вантажі, які потребують захисту від атмосферних опадів і розпилення (цемент, вапно, мінеральні добрива тощо), перевозяться у критих або спеціалізованих вагонах (хоперах-цементовозах, мінераловозах тощо).
Звертаємо увагу на те, що ці правила регулюють умови перевезення вантажів у вагонах та не встановлюють відповідність вантажу конкретним моделям вагонів.
Рішення щодо можливості перевезення вантажів, зазначених у додатку 1, у тому чи іншому типі вагона (універсальний критий вагон, цементовоз, мінераловоз, зерновоз, полімеровоз, содовоз, вуглевоз тощо) приймається між відправником та одержувачем за погодженням із власником вагона самостійно без участі перевізника.
Тобто, такі перевезення здійснюються з дотриманням правил без застосування особливих умов.

3. Перевезення наливних вантажів здійснюються відповідно до Правил перевезення наливних вантажів.
Відповідно до пункту 1.4.12 цистерни повинні подаватися під завантаження тих вантажів, для перевезення яких вони призначені згідно з технічною документацією на цистерни.
Використання цистерн для перевезення інших вантажів у неспеціалізованих цистернах дозволяється Укрзалізницею на підставі висновку заводу-виробника.
Тобто цими правилами передбачається можливість перевезення інших вантажів у неспеціалізованих цистернах та встановлено процедуру, чітке дотримання якої дає можливість здійснення таких перевезень.
При цьому неухильно виконуються й інші вимоги цих правил, зокрема: вимоги до завантаженості та заповнення котла цистерни, його маркування тощо.
Отже, усі випадки наведених вище перевезень здійснюються відповідно до правил та не відносяться до таких, які повинні здійснюватися на особливих умовах.
Підстава – розпорядження АТ «Укрзалізниця» від 22.12.2020 №ЦМ-15/497.

Додаток. Перелік дозволів АТ «Укрзалізниця» на перевезення вантажів на особливих умовах у 2022 році в одному файлі.