Договір перевезення

Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом розміщено на веб-сайті філії «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» http://uz-cargo.com/contractcarriage.html

Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом укладається виключно використовуючи програму АС Клієнт-УЗ.

  1.  

Алгоритм дій Замовника при підключенні до АС Клієнт-УЗ:

1. Замовник, який вперше укладає Договірпро надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом і не має доступу до системи АС Клієнт-УЗ, подає Звернення про намір приєднання (далі – Звернення) (Додаток 1).

2. Замовник в інтерфейсі Системи ініціює створення Звернення, в якому зазначає інформацію, необхідну для реєстрації, за потреби завантажує до Системи скановані копії документів на підтвердження такої інформації (Додаток 2) та накладає КЕП (КЕПЧ). Перш ніж відправити Звернення в електронному вигляді на адресу e-mail: lmv@railway.lviv.ua його слід підписати кваліфікаційним електронним підписом (КЕП) із застосуванням сервісу електронного документообігу: https://czo.gov.ua/sign та в електронний лист вкласти файл формату .p7s.

У виключних випадках при відсутності у Замовника технічної можливості направити документи в електронному вигляді він подає
Звернення у письмовій формі з долученням повного пакету установчих документів, підписаних та завірених у встановленому порядку за такою адресою:

Відділ договорів та тарифів

Служби комерційної роботи та маркетингу

Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
вул. Гоголя, буд. 1, каб. 321
м. Львів, 79007

Примітка: Звернення заповнюється Замовником згідно встановленої форми без будь-яких скорочень.

3. За результатом розгляду Звернення працівником АТ «Укрзалізниця» приймається рішення та направляється Замовнику повідомлення про:

3.1 або мотивоване повернення без розгляду Звернення про намір приєднання із зазначенням причин для такого повернення.

Підставою для повернення Звернення про приєднання може бути:

  • відсутність всієї необхідної інформації;
  • невідповідність наданої Замовником інформації публічній інформації без надання Замовником підтверджуючих документів;
  • заявник перебуває на стадії ліквідації як юридична особа;
  • до заявника застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
  • місцезнаходженням (місцем реєстрації) заявника є тимчасово окуповані території України.
  • відсутні повноваження у особи, що підписала відповідну заяву.

3.2 або прийняття Звернення про намір приєднання та надання інструкції щодо встановлення захищеного з’єднання з системою, надання сертифікату для роботи з захищеною складовою Системи, де виконуються усі подальші роботи по укладанню Договору.

Контактні дані відповідальних працівників регіональної філії «Львівська залізниця», що забезпечують ведення договірної роботи:
(032) 297-13-85,  226-58-88,  226-48-45,  226-26-61
Е-mail: lmv@railway.lviv.ua

4. Філія «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» відповідальна за організацію підключень до захищеної складової Системи. Філія «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» не пізніше наступного робочого дня від отримання повідомлення від договірного відділу регіональної філії направляє Замовнику сертифікат та інструкцію для доступу до АС Клієнт-УЗ.

довідки в філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця»: (044) 309-69-49

5. Встановлення майбутнім Замовником АС Клієнт-УЗ на основі отриманої від філії «ГІОЦ» інформації та подання Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладення Договору з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

6. Замовник, який раніше мав договірні відносини з АТ «Укрзалізниця» може автоматично встановити програму АС Клієнт-УЗ, яка знаходиться за адресою:

https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/as_client_uz/